Przemawianie/wykłady

Zobacz referencje: plik_pdf, 40kb

Proponuję następujące tematy prelekcji:

1. Stawanie na nogi po kryzysie psychicznym (od traumy do samodzielności).
2. Rezyliencja czyli sprężystość psychiczna – czym jest i jak ją w sobie rozwinąć?
3. Droga do marzeń – Jak je zrealizować? Teoria i praktyka.
4. Bóg i Wiara – czy jesteśmy sami?
5. Stygmatyzacja w kontekście chorób psychicznych – czym jest i jak sobie z nią radzić?
6. Prawdziwy obraz ludzi i świata – fakty przeciw stereotypom.
7. Uprzejmość i życzliwość na co dzień – polepszanie jakości kontaktów z innymi ludźmi.
8. Bądź swoim przyjacielem – czym jest wiara w siebie i jak ją rozwijać?