Co mnie wyróżnia?

1. Miłość do ludzi
Pomaganie jest dla mnie okazją do okazania miłości drugiemu człowiekowi. Kontakt z innymi ludźmi jest dla mnie olbrzymią przyjemnością.

2.Zrozumienie

Niezależnie z jakim bagażem doświadczeń przychodzi do mnie klient, nigdy nie oceniam go negatywnie, ani tego jaki jest ani tego co zrobił.

Każdy kogo spotkasz toczy walkę, o której nic nie wiesz. Bądź miły. Zawsze.


3. Empatia

Potrafię poznać co czuje i jak się czuje drugi człowiek. Świadomość nastroju i emocji drugiej osoby pozwala mi jej skutecznie pomóc.

4. Wiedza
Dzięki bogatemu doświadczeniu życiowemu posiadam bogatą wiedzę ogólną, którą potrafię zamienić w skuteczną, merytorycznie i praktycznie, pomoc dla osoby, której pomagam.

Istnieje prastary, uwarunkowany przez kulturę i doświadczenie paradygmat zranionego uzdrowiciela, odnoszący się do osób służących pomocą innym, takich jak lekarze, a współcześnie także psychoterapeuci. Według tego paradygmatu, przejście choroby przez osobę mającą nieść pomoc innym ludziom, doznanie traumy psychicznej albo też innego granicznego doświadczenia może w niektórych przypadkach prowadzić do uzyskania nowych, różniących się jakościowo od poprzednio posiadanych, umiejętności i zdolności umożliwiających leczenie (a częściej niż leczenie używane jest w tym kontekście słowo „uzdrawianie”). Te nowe kompetencje wynikają z całościowej przemiany tej osoby. W takim przypadku trauma lub choroba nie mają działania niszczącego, lecz przeciwnie – uzdrawiające i wyzwalające nowe możliwości. — Sławomir Murawiec, “Dwie rany zranionego uzdrowiciela”

5. Wiara
Uważam, że wszystko co dobre jest możliwe. Wierzę w ludzi czasami bardziej niż oni wierzą w siebie. Sprawia to, że często robią rzeczy, o których wcześniej myśleli, że nie są zdolni.
Alan McGinnis w książce „Sztuka motywacji” napisał:

Jak powiedział Emerson, amerykański eseista i poeta, podstawową potrzebą człowieka jest to, żeby mieć kogoś, kto go natchnie tak, by stał się tym, kim może i pragnie być.

6. Entuzjazm
Uwielbiam działać i zachęcam do tego klientów. Droga zmian to droga czasami trudna, ale ciekawa i bardzo satysfakcjonująca, dla obu stron. Goethe napisał:

Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i ma­gię.

Natomiast, wg Helen Keller:

Życie jest przygodą dla odważnych, albo niczym.