Seminaria i pogadanki

Przykładowe tematyki seminariów i pogadanek:
1. Stawanie na nogi po kryzysie psychicznym (od traumy do samodzielności).
2. Szukanie pracy i utrzymanie się w niej przez osoby mające za sobą kryzys psychiczny.
3. Pozbywanie się fobii społecznej i nieśmiałości.
4. Rozwijanie rezyliencji (tzw. sprężystości psychicznej) przed i po kryzysie psychicznym.
5. Objawy schizofrenii – czym są i jak sobie z nimi radzić.
6. Przebaczenie jako jeden z czynników zdrowienia w chorobie psychicznej.
7. Optymizm – dlaczego jest potrzebny i jak go rozwijać?
8. Rozwijanie kontaktów społecznych po kryzysie psychicznym.
9. Terapia ekspozycyjna jako bardzo skuteczny środek pomocy w pozbywaniu się fobii społecznej.
10. Szczęście to wybór – jak być zadowolonym ze swojego życia?
11. Radzenie sobie z samotnością i pozbywanie się jej.
12. Nawiązywanie nowych znajomości.
13. Jak zrealizować marzenia?
14. Polepszanie jakości kontaktów z innymi ludźmi.
15. Moc wiary w siebie – zajęcia dla dzieci i młodzieży.
16. Jak i dlaczego warto wierzyć w Boga?

W ramach uzupełnienia zajęć proponuję także indywidualny coaching lub rozmowę terapeutyczną dla chętnych.